Residència assistida

(RES00113)

La residència està ubicada a la Rambla Josep T Ventosa, 20 de Vilanova i la Geltrú (un lloc cèntric al costat de la Rambla Principal i el carrer Llibertat).

Disposa d’un edifici de 4 plantes (planta baixa + 3 alçades) i de més de 3.000 metres quadrats amb amplis equipaments per donar cabuda confortable als 78 residents a tota estada (54 places públiques i la resta privades).  

Els residents viuen en “UNITATS DE CONVIVENCIA” (UC): espais pensats per a grups reduïts d’usuaris on s’hi combina la zona de dia (sala d’estar, menjador…) i la de nit (habitacions). Són les que segueixen:

  • UC Sant Vicenç de Paül: hi conviuen usuaris de molt alta dependència. Ubicada al 3r pis.
  • UC Sor Núria Bové: hi conviuen usuaris d’alta dependència. Ubicada al 2n pis
  • UC 1: hi conviuen usuaris de mitja dependència. Ubicada al 1r pis
  • UC 2: hi conviuen usuaris de mitja dependència. Ubicada a la planta baixa (menjador/sala d’estar) i 2n pis (habitacions)
  • UC Sta. Lluïsa de Marillach: hi conviuen usuaris de baixa dependència. Ubicada al 3r pis.

 

A la planta baixa estan ubicats els serveis generals (gimnàs, bugaderia, sales de visites, despatx mèdic, perruqueria) i a la primera planta s’hi ubica l’administració.

El conjunt disposa d’un ampli jardi i una capella neogòtica datada de finals del segle XIX

Què he de fer per ser usuari de la residència?

Què cal saber ?

Una residència és el lloc idoni per acollir de forma permanent a la gent gran que per diferents motius (físics, socials, psicològics…) ja no poden continuar residint a la llar. La residència ha de ser substitutiva de la llar per mitjà de la socialització de l’usuari, la seva estimulació, una dieta equilibrada i un control de la seva salut. 
En cap cas la residència ha de substituir el nucli familiar dels usuaris, sinó complementar-los.

La Fundació Casa d’Empara disposa de 78 places de residència a tota estada (54 públiques i la resta privades). 
El mecanisme per accedir a una plaça PÚBLICA no és el mateix que per a una de PRIVADA.

Cal ser ben conscient que l’única diferència entre places públiques i privades és qui fa l’aportació econòmica per cobrir la despesa (l’usuari, l’administració o una combinació d’ambdós).  El confort de les habitacions i els serveis són els mateixos per a totes les places, com no podria ser d’altra manera.  

La residència es regeix per un REGLAMENT DE RÈGIM INTERN que trobareu aquí.

Com accedir a una plaça PÚBLICA de residència ?

En primer lloc, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA.

Per fer-ho, cal haver estat valorat segons la LLEI DE LA DEPENDÈNCIA com a mínim amb un grau II (aquest tràmit es fa als serveis socials de l’Ajuntament que correspongui) i aportar en entrevista amb la nostra treballadora social una fotocòpia de la resolució de reconeixement de grau.

La llista d’espera pública és d’uns 2 anys.

Un cop s’accedeix a la plaça, la Generalitat és qui marca l’aportació econòmica que ha de fer l’usuari en funció de la seva renda i patrimoni per cobrir el cost residencial.

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93 811 51 64.

Com accedir a una plaça PRIVADA de residència?

D’igual manera que a la plaça pública, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA DE PLACES PRIVADES que gestiona la Fundació.

La llista d’espera privada és d’uns 2 anys.

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93 811 51 64.

Aquí trobareu les tarifes vigents de les places privades pel 2024

Sol·licitar informació