Centre de dia Magdalena Miró

Està pensat per acollir gent gran que no vol renunciar al seu domicili, però que necessita supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. 

Actualment, el Centre de dia Magdalena Miró disposa de 20 places (15 públiques i la resta privades). Funciona de DILLUNS a DIVENDRES (no festius) de 10 a 18 hores i està instal·lat als jardins de la Fundació, en un nou equipament amb entrada EXCLUSIVA pel Carrer Tetuan. 

Fins a l’arribada de la pandèmia COVID19 l’any 2020, el centre de dia disposava de 25 places i estava integrat a la  residència i situat a la planta baixa  de la  Rambla Josep T Ventosa, 20 .

Què he de fer per ser usuari del centre de dia?

Què cal saber ?

Un centre de dia és el lloc ideal per acollir gent gran que no vol renunciar al seu domicili, però que necessita supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Els usuaris del centre de dia no viuen aïlladament de la residència, sinó que s’integren en les activitats de la mateixa si bé no hi pernocten.
El centre de dia Magdalena Miró de la Casa d’Empara va ser el segon que es va inaugurar a Catalunya, l’any 1993.
El centre de dia Magdalena Miró disposa actualment de 19 places (15 públiques i la resta privades).
El centre de dia va reobrir el 12/04/2021. 

Funciona de DILLUNS a DIVENDRES (no festius), de 10 a 18 hores. L’usuari pot triar un mínim de 2 i un màxim de 5 dies per setmana.

El centre de dia es regeix per un REGLAMENT DE RÈGIM INTERN que trobareu aquí.

Com accedir a una plaça PÚBLICA de centre de dia?

En primer lloc, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA.

Per fer-ho, cal haver estat valorat segons la LLEI DE LA DEPENDÈNCIA (aquest tràmit es fa als serveis socials de l’Ajuntament que correspongui) i aportar en entrevista amb la nostra treballadora social una fotocòpia de la resolució de reconeixement de grau. 

Un cop s’accedeix a la plaça, la Generalitat és qui marca l’aportació econòmica que ha de fer l’usuari en funció de la seva renda, patrimoni i els dies d’assistència per cobrir el cost.

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93 811 51 64.

Com accedir a una plaça PRIVADA de residència?

D’igual manera que a la plaça pública, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA DE PLACES PRIVADES  que gestiona la Fundació. 

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93 811 51 64.

Aquí trobareu les tarifes vigents de les places privades pel 2024

Sol·licitar informació