Links d’interès

Campus Feate

Centre de formació corporatiu punter en el nostre sector i gestionat per la Fundació Casa d’Empara. 

Ofereix un ventall de serveis relacionats amb la formació (bonificació d’accions formatives, entitat organitzadora, certificats de professionalitat, formació per a treballadors en actiu…).

Empara Serveis Assistencials S.L.

Empara Serveis Assistencials S.L. és una societat limitada unipersonal de soci únic (la pròpia Fundació) creada a finals de 2019 i que té per objectiu desenvolupar noves línees de serveis a la gent gran.

En aquest moment desenvolupa el Servei d’Atenció Domiciliària, la venda d’ajudes tècniques i el servei de reparacions i reformes.

FEATE - Federació d'Entitats d'Atenció a la Tercera Edat

FEATE és una Federació que agrupa a entitats d’iniciativa social (sense afany de lucre) que presten serveis al sector de la gent gran i defensa els interessos del seus associats.

La Fundació Casa d’Empara forma part de la seva estructura directiva. 

Fundació El Cim / Escola El Cim

Ubicada a la Rambla Principal i a la Plaça dels Cotxes de Vilanova i la Geltrú, forma part del ADN fundacional de la Fundació Casa d’Empara per voluntat de la seva fundadora.

Es va refundar el 1996 com una nova Fundació participada al 50% per la Fundació Casa d’Empara i al 50% per la Missioneres de la Immaculada Concepció. 

Actualment desenvolupa les línies d’ensenyament obligatori d’infantil, primària i secundària. 

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Les Filles de la Caritat són cridades a servir Crist en la persona dels pobres i marginats.

Reconeguda en l’Església com a “Societat de vida apostòlica”, la companyia està present a 93 països dels cinc continents.

Fan servei a hospitals, cases d’acollida, escoles, residències…

Varen ser presents a la Fundació Casa d’Empara pràcticament des de la seva fundació, ja que Magdalena Miró va deixar escrit a través dels seus marmessors que escollia la Companyia per encarregar-se del fi fundacional (acolliment d’avis i ensenyament de nens). 

El 27 de febrer de 2019 la comunitat (formada per quatre sors en aquell moment) va deixar la Fundació Casa d’Empara per anar a diferents destins.  

Coordinadora Catalana de Fundacions

Estem orgullosos de pertànyer a un sector que fa coses importants i necessàries per a la societat dins l’àmbit social sense finalitat lucrativa, generant ocupació, voluntariat i contribuint al PIB com altres actors de l’economia del nostre país.

Per aquest motiu, la nostra Fundació està associada a la Coordinadora Catalana de Fundacions  juntament amb més de 700 entitats. 

Entre altres temes, estem adherits al seu Codi de Bon Govern per a Fundacions.