150 anys d’història en l’atenció a l’envelliment.

Un acompanyament integral en el procés d’envelliment

Residència d'avis Casa d'Empara Vilanova

Residència assistida

Centre de dia Magdalena Miró Vilanova

Centre de dia

Servei d’atenció domiciliarària (SAD)

Pisos amb serveis de la Fundació Casa d'Empara al Centre de Vilanova i la Geltrú

Pisos amb serveis

apats en companyia casa d'Empara Vilanova

Apats en companyia

Casa d’Empara ofereix un servei d’acompanyament integral que engloba tot el procés d’envelliment. Cercant que els seus usuaris tinguin una vida plena amb els recursos assistencials adequats al seu moment vital.