La nostra història

Des de 1.875 fins avui

Magdalena Miró Alegret de Llanusa

Magdalena Miró Alegret de Llanusa

La CASA D’EMPARA fou creada l’any 1875 per Na MAGDALENA MIRO I ALEGRET DE LLANUSA, per acollir avis i orfes desvalguts com a entitat de caràcter fundacional.

Respecte al funcionament del centre, Na Magdalena de Miró va deixar escrit i notificat a través dels seus marmessors, que escollia la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül per encarregar-se de l’acolliment dels avis i l’ensenyament dels nens. Posteriorment, l’any 1880, va començar a funcionar l’escola “La Miraculosa”, regida també per les mateixes Filles de la Caritat. Ja en el seu moment, es van signar una sèrie de contractes i escriptures segons els quals tant els Patrons de la Institució com les Filles de la Caritat se’n farien càrrec del funcionament del centre i interpretarien i desenvoluparien la voluntat de la fundadora. El 4 de desembre de 1909, la Institució fou declarada per Reial Ordre de Beneficència Particular.

La Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que durant molts anys varen encarregar-se de vetllar pels interessos de la Fundació, varen deixar la casa el 27 de febrer de 2019.

La Institució segueix estant regida per una Junta de Patronat 

La Casa d’Empara és un punt de referència per als ciutadans de la Vila. Ha estat sempre apreciada i considerada com a ”cosa pròpia”. Molts vilanovins han passat en ella els seus últims dies. La Junta de patrons ha tingut molta cura en que aquesta Institució sigui un lloc de pas obligat en els gran aconteixements de la Vila, com ara les festes de Carnaval, els Tres Tombs, el concert amable de la Festa Major, etc..

La capacitat actual de la Residència és de 78 places en règim d’internat (54 de les quals són col·laboradores del ICASS) i 20 places com a Centre de Dia (15 col·laboradores del ICASS).

L’any 1996 fruit d’un acord amb les germanes de la Inmaculada Concepció (que regentaven una escola a la Plaça dels Cotxes) es va crear la Fundació el Cim tot ajuntant els recursos d’aquestes amb l’escola La Miraculosa, situada a les instal·lacions de la Casa d’Empara.  Actualment la Fundació Casa d’Empara participa a  la Fundació El Cim amb el nomenament dels seus Patrons.

A l’any 2019, amb la compra i reforma del local del Carrer Llibertat, 30, la Fundació comença a funcionar separadament  de les seves activivats. Així, la gerència de la Fundació, el Campus FEATE i l’acollida a nous usuaris dels serveis es desplacen al Carrer Llibertat quedant l’adreça de Rambla Ventosa com accés exclusiu a la residència. 

A març de 2020, davant la situació de la pandèmia del COVID19, el centre de dia integrat a la residència queda tancat i es posa en marxa la construcció d’un nou centre de dia als jardins de la Fundació amb entrada exclussiva pel Carrer Tetuan. Aquest nou centre de dia va començar a donar servei de nou el 12 d’abril de 2021 i té accés exclusiu pel Carrer Tetuan.