Altres serveis que ofereix la fundació

Gestoria de formació – Campus FEATE

Campus Feate Gestoria de formació

És un projecte compartit amb FEATE (Federació d’Entitats d’Atenció a la Tercera Edat sense ànim de lucre) basat a les oficines del Carrer Llibertat, 30
El Campus FEATE gestiona la formació de les persones en diversos aspectes: 

  • Coordinació de certificats de professionalitat del nostre àmbit
  • Gestió de la formació bonificada
  • Formació a mida
  • Personal en pràctiques
  • Optimització d’espais formatius
  • Formació de formadors

Espai “Empara Coworking”

L’entitat posa a disposició de professionals aliens els nous despatxos del Carrer Llibertat, 30 en format COWORKING. Són 3 llocs de treball equipats que comparteixen la resta d’instal·lacions (xarxa wifi, fotocopiadora, sala de reunions, office…).  

EN AQUESTS MOMENT NO EXISTEIX DISPONIBILITAT DE PLACES