El projecte VITRALLS 2019

El projecte VITRALLS 2019 preveu la restauració dels sis vitralls situats a la capella de la CASA D'EMPARA entre els anys 2015 i 2019. 

Aquests vitralls, datats a finals del segle XIX, són obra de EUDALD R. AMIGÓ, amb taller a Barcelona i considerat un dels vitrallers premodernista més representatiu de Catalunya. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

La ubicació 

Els vitralls estan ubicats a la CAPELLA de la FUNDACIO CASA D'EMPARA situada a la cantonada de la Rambla Josep Tomàs Ventosa i el Carrer Llibertat (veure plànol adjunt). 

Odoo image and text block

Els vitralls

Els vitralls són sis i estan ubicats segons mostra el plànol adjunt. 

Els vitralls6 i 5 es varen restaurar durant l'exercici 2015 amb un cost de 12.217,53€ (són els més petits i senzills de restaurar)

El vitrall4 es va restaurar durant l'exercici 2016 amb un cost de 22.807,72€

El vitrall 2 s'ha restaurat durant l'exercici 2017 amb un cost de 22.880,51€

Resten per restaurar els vitralls 1 i 3

La restauració s'està duent a terme amb la col·laboració de ... 
Vitralls Bonet- mestre vitraller 
Construccions Contreras - obra civil 
Sr. Josep Orriols - projecte i seguiment obra