Què he de fer per ser usuari del centre de dia

Què cal saber ? 

Un centre de dia és el lloc ideal per acollir gent gran que no vol renunciar al seu domicili però que necessita supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Els usuaris del centre de dia no viuen ailladament de la residència, sinó que s'integren en les activitats de la mateixa si bé no hi pernocten. 

El centre de dia Magdalena Miró de la Casa d'Empara va ser el segon que es va inaugurar a Catalunya, l'any 1.993. 

El centre de dia Magdalena Miró disposa actualment de 20 places (15 públiques i la resta privades). 

E l centre de dia va reobrir el 12/04/2021     Aquí teniu un vídeo que us permetrà visitar virtualment les noves instal·lacions

Funciona de DILLUNS a DIVENDRES (no festius), de 10 a 18 hores.  L'usuari pot triar un mínim de 2 i un màxim de 5 dies per setmana. 

El centre de dia es regueix per un REGLAMENT DE RÈGIM INTERN que trobareu aquí

Com accedir a una plaça PÚBLICA de centre de dia ? 

En primer lloc cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA.

Per fer-ho, cal haver estat valorat segons la LLEI DE LA DEPENDENCIA (aquest tràmit es fa als serveis socials de l’Ajuntament que correspongui) i aportar en entrevista amb la nostra treballadora social una fotocòpia de la resolució de reconeixement de grau. 

Un cop s’accedeix a la plaça, la Generalitat és qui marca l’aportació econòmica que ha de fer l’usuari en funció de la seva renda, patrimoni i els dies d'assistència per cobrir el cost.  

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93-811.51.64.

Com accedir a una plaça PRIVADA de centre de dia ?


D'igual manera que a la plaça pública, cal apuntar-se a la LLISTA D’ESPERA DE PLACES PRIVADES que gestiona la Fundació. 

Per arrencar el tràmit, podeu concertar cita amb Núria Martorell (treballadora social) per mail o al telèfon 93-811.51.64.

Aquí trobareu les tarifes vigents de les places privades pel 2022