Què he de fer per col·laborar  econòmicament amb la Fundació  ? 

Què cal saber ? 

La Fundacio Casa d’Empara té des del moment de la seva fundació (1.875) un marcat caràcter social i caritatiu

La fundadora, Na Magdalena Miró i Alegret de Llanusa, va llegar els bens per “acollir avis i orfes desvalguts”.

Aquesta tasca avui es tradueix, per exemple, en ell lliurament de més de 12.000 racions/any de menjar a passavolants i en altres accions caritatives i socials que es fan de forma discreta. 

La Fundació va ser declarada de Beneficència Particular pel Reial Ordre de 4 de desembre de 1909 i actualment està sota la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. 

Per aquest motiu, les aportacions econòmiques gaudeixen de les exempcions fiscals previstes a la Llei. 

Com col·laborar econòmicament al sosteniment de la Fundació ? 

Si voleu col·laborar de FORMA ANÒNIMA, podeu ordenar una transferència al compte de CAIXABANK : ES24-2100-0404-9202-0028-2474. 

Si voleu una col·laboració més continuada, poseu-vos en contacte amb gerència per mail o al telèfon 93-811.51.64.

També podeu col·laborar fent un LLEGAT SOLIDARI. Això és: incloure la Fundació Casa d'Empara en el vostre testament com a hereva o beneficiària d'un llegat. 

Si voleu optar per aquesta via, us proposem que contacteu amb un notari per a redactar el testament a favor de la Fundació Casa d'Empara i que ens informeu d'aquesta inclusió. 

Podeu contactar amb gerència de la Fundació per mail o telèfon (93-811.51.64) per a resoldre qualsevol dubte al respecte.